INSCHRIJFFORMULIER SCHAATSLESSEN


  Gegevens deelnemer

  Keuze schaatscursussen

  (Graag een keuze aanvinken)

  NAW gegevens
  Bevestigen en versturen

  Let op: Tijdens de schaatslessen is het verplicht een (ski)helm te dragen, indien u deze zelf niet heeft kunt u deze halen bij onze schaatsverhuur. Stichting Winter Village Nederland en de instructeurs doen hun uiterste best om de schaatslessen zo goed mogelijk te coördineren en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Veiligheid en oplettendheid zijn bij ons prioriteit. Echter willen wij u er graag op attenderen dat uw kind(eren) op eigen risico deelnemen aan de schaatslessen. Stichting Winter Village Nederland, dan wel de instructeurs kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade/ letsel. Indien de lessen niet door kunnen gaan in verband met slecht weer doen wij ons uiterste best een inhaalles aan te bieden. Indien uw kind tijdens deze inhaalles niet in de gelegenheid is om te komen, kunnen wij helaas niet overgaan tot restitutie van het lesgeld.

  Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord.